| FDF Grøndalslund | Tårnvej 350 - 2610 Rødovre

| Copyright © 2002 - 2017 | Opdateret D. 2 Juni, 2017 |

Grøndalslund

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er Danmarks ældste og en af Danmarks største kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. FDF har mere end 32.000 medlemmer i 450 lokale kredse over hele landet og i Sydslesvig. Hver kreds er en selvstændig enhed under Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.


Frivilligt Drenge Forbund, FDF, blev stiftet i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe fra Frederiksberg og hans ven Ludvig Valentiner, der læste til præst. Frivilligt Pige Forbund, FPF, blev stiftet i 1952 af Signe Larsen og Willy Graversen fra Vanløse.


De to forbund blev slået sammen til FDF/FPF. I 1994 blev de navnet forkortet til

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.


Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Krisus.

Et evangelium, der sætter alle mennesker lige og giver livsmod og tro på fremtiden.


Aktiviteterne i FDF er mangfoldige og spænder over alt lige fra friluftsliv til journalistøvelser på Internettet. Aktiviteterne er ikke et mål i sig selv men blot et middel til give børn, unge og voksne udfordringer og skabe et godt og ligeværdigt fællesskab.


Lederne i FDF er alle frivillige og ulønnede. Lederne gør alt for at møder, weekend

ture osv. skal være det bedste for børn og unge, mange knokler flere dage om ugen og mange timer om året, men de gør det alle frivilligt! Landsforbundet har dog ansat en stab på ca. 12 sekretærer til at hjælpe kredse og distrikter med lokal lederuddannelsen samt videreudvikling af kredsenes arbejde og opstart af nye kredse. Hertil kommer en bysekretær og en friluftssekretær til at udvikle specielle områder af FDF-arbejdet.


FDF har tre store centre til lederuddannelse. Tæt på Himmelbjerget ligger FDF Friluftscenter Sletten, der dækker næsten 250 tønder land skov og åbent land lige ned til Julsø. Udover et utal af lejrpladser i det fri består Sletten af flere indendørs lejre.


FDF har ansat en friluftssekretær til at udvikle friluftslivet sammen med et udvalg

af frivillige ledere.
Midt i København tæt på Rådhuspladsen ligger FDF Bycenter Rysensteen, der både er bycenter til udvikling af byarbejdet med bysekretæren i spidsen og lederuddannelsescenter for ledere fra hele landet.


I de naturskønne Vork bakker udenfor Vejle ligger FDF Lejrcenter Vork, der er den traditionelle FDF-lejr med mange udendørs lejrpladser og en stor lejrbygning. Centrene bruges både af FDF og andre, der har brug for god plads i spændende omgivelser til lederuddannelse eller lejrophold.


Siden starten af FDF har musikken været en vigtig aktivitet. Musikken spænder i dag over såvel brass bands, tamburkorps og multibands, der kan være alt lige fra rockorkestre til kor.


FDF udgør baglandet for fire selvstændige efterskoler og Silkeborg Højskole. Efterskolerne er Kongeådalens Efterskole ved Rødding, Hardsyssel Efterskole ved Struer, Lynghøj Efterskole ved Støvring og Pederstrup Efterskole ved Nakskov.


Udover at have FDFere i bestyrelserne deltager skolerne også i FDFs arrangementer og med skolerne er FDF også med til at udvikle traditionen med folkeoplysning i Danmark.


FDF er ikke en del af den internationale spejderbevægelse, men samarbejder internationalt med kirkelige børne- og ungdomsorganisationer over hele verden gennem Te European Fellowship og World Conference.


Samtidig arbejder FDF med to-årige missionsprojekter med udveksling, oplysning og indsamlinger til hjælpe- og udviklingsprojekter i Den tredje Verden. Senest i Brasilien, Mellemøsten, Sydafrika og Cambodja.


I år 2002 har FDF 100 års jubilæum.Hvad er FDF ?...